Guangzhou Rain

Streets / Reportage

Guangzhou Rain

It was one raining evening in Guagzhou. April 2017